Karta pobytu

Karta pobytu Kamień Pomorski

W współczesnym czasie karta pobytu czasowego czy tak zwane zezwolenie na pobyt czasowy jest drinkiem spośród najbardziej rozpowszechnionych wniosków o przedłużenie pobytu w Polsce dla ludzi z zagranicy, składanych przez cudzoziemców. Oczywiście, rzecz jasna podstaw aby starać się o przedłużenie pobytu czasowego jest bardzo dużo, jednakże najczęstszym powodem jest podjęcie pracy, co jest większość składanych […]

Czytaj więcej